Spør oss 

Vi kan hjelpe deg

Hvordan vi arbeider

ASK ADVOKAT AS er et ungt og målrettet team som består av advokat Jonas Amundsen og advokatfullmektig Roksana Galinska.


Vi har jobbet sammen i flere år og opparbeidet oss en bred sivilrettslig erfaring. Vår bistand omfatter rådgiving og prosedyre for privatpersoner og bedriften både utenfor retten og i rettergang.


ASK ADVOKAT har fokus på god kommunikasjon med våre klienter, og et aktivt samarbeid om saksfremleggelsen og strategi. Hver sak er unik, og hvert spørsmål må behandles individuelt ut ifra hva som blir best mulig løsning for deg.


Vi i ASK ADVOKAT trives med det vi gjør og holder et høyt tempo. 


Vi har god erfaring med å samarbeide med klienter som ikke kan møte oss fysisk, og kan bistå klienter over hele verden via våre velfungerende digitale tjenester. 


Samarbeid skaper de beste resultater!

Våre tjenester

Privatpersoner


Vi rådgir og bistår privatpersoner i Norge og utlandet som har et krav rettet mot personer eller bedrifter i Norge.

Språk eller avstand er ingen hindring, da vi har god erfaring med fjernmøte og arbeid med tolk. Vi har bistått klienter fra Finnmark i nord til Polen i sør. 

Bedrift


Det å lede en bedrift krever kunnskap innenfor en rekke juridiske områder. Enten du står i en krise eller ønsker strategiske råd kan vi bistå dere med rådgivning eller prosess.

Ta kontakt med Advokat Jonas Amundsen på telefon 402 44 885 for å avklare behov og videre samarbeid.

Ask Advokat

Jonas Amundsen

Advokat


Jonas vektlegger tilgjengelighet for klienter og gode forberedelser i sitt samarbeid med klienter. Ta gjerne kontakt med Jonas på 402 44 885 eller ja@askadvokat.no for en samtale.Roksana Galinska

Advokatfullmektig


Roksana mestrer både norsk og polsk rett, og arbeider målrettet for å oppnå gode resultater for sine klienter. Ta gjerne kontakt med Roksana i dag på rg@askadvokat.no eller 46117535

Våre priser

Ask Advokat har en visjon om at du som klient skal oppleve at det lønner seg å gå til advokat. Du skal være tjent med de rådene du får. Du skal være trygg på at du kjenner til kostnadsrammen for din sak, og du er kjent med at en advokat sitt salær skal stå i forhold til tjenesten som ytes og resultatet som oppnås. Du vil ikke motta faktura fra oss uten at du er gjort kjent med salærsatser. 

Det vil variere fra sak til sak på hvilken måte advokatsalæret dekkes.


I de tilfeller der du ikke vinner frem med saken, avtaler at motparten betaler, du ikke har forsikringsdekning eller du ikke kvalifiserer for fri rettshjelp, er det du selv som dekker sakskostnadene.  

Ask Advokat har konkurransedyktige priser samt at vi i enkelte sakstilfeller vil vurdere fastpris eller andre løsninger for å gjøre sakskostnadsspørsmålet så forutsigbart som mulig.  

 

Vår veiledende timesats er 1460 – 2100 + mva (1825 – 2625 inkl mva).

FRI SAKFØRSEL


I enkelte saker er det staten som dekker sakskostnadene også ved sivile saker. Dersom du skal klage på vedtak fra Nav etter folketrygdloven, har blitt sagt opp fra leilighet eller jobb, er i separasjonsprosess eller blitt utsatt for skade eller vold kan du få dekket sakskostnader til fritt rettsråd og/eller fri sakførsel. Ask advokat har god erfaring med å vurdere din situasjon og vi innvilger fritt rettsråd på dine vegne. Dersom vår vurdering er feil, vil ikke du måtte betale.

I noen saker er det helt gratis, mens i andre saker er det en liten egenandel. I noen saker får du fri rettshjelp uansett hvor mye du har i inntekt og formue, mens i andre saker er det bare de med lav inntekt og formue som får fri rettshjelp i et angitt antall timer. Dersom timebruken går utover dette vil det måtte søkes om utvidet fritt rettsråd.

 

Søk fritt rettsråd her -

Sakskostnader utenfor rettergang - FORSIKRING

De aller fleste har rettshjelpsdekning i en eller flere av sine forsikringer. Det være seg bilforsikring, husforsikring, innboforsikring, skadeforsikring med mer. Det vanlige er at du da betaler en egenandel som ofte er 3-4000 kr. og at forsikringsselskapet dekker 80% av dine advokatutgifter utover dette.


Snakk med oss om dine forsikringer slik at vi kan hjelpe deg å kreve dekning. 

Besøk oss fra 01.10.2021

Kontakt oss direkte her