Jonas Amundsen

Advokat


Advokat Jonas Amundsen har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. I tillegg til juristutdannelse er Jonas lektor i rettslære og leverte oppgaven «elevaktive undervisningsmetoder i rettslære» ved HBV i 2014.  Jonas har bred erfaring fra styrearbeid og rådgivning både i det frivillige og næringslivet, og bruker gjerne sine pedagogiske erfaringer i samtale med klienter. Riktig kunnskap gir best mulig beslutningsgrunnlag.

Som prosessfullmektig for retten har Jonas bistått både privatpersoner og bedrifter i saker for forliksrådet, tingretten og lagmannsretten. Jonas har særlig erfaring innenfor avtale, arbeidsrett og erstatningsrett, men jobber også med familie/arverett. Jonas har skrevet Om "foreldretvister" og hvordan begrepet "barnets beste" i barneloven § 48 vurderes i avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted og samvær. - Analyse av lagmannsrettspraksis fra 2013 til 2015 i spørsmål om foreldreansvar.

Jonas vektlegger tilgjengelighet for klienter og gode forberedelser i sitt samarbeid med klienter. Ta gjerne kontakt med Jonas på 402 44 885 eller ja@askadvokat.no for en samtale.