Roksana Galinska

Advokatfullmektig

 

I 2014 avsluttet Roksana juridiske studier ved Universitet i Wroclaw i Polen.

Roksana har over 3 års arbeidserfaring som advokatfullmektig i Norge. Hun har i tillegg arbeidserfaring fra Fylkeskommunen i Wroclaw, Lagmannsretten i Wroclaw og kontorarbeid i et privat firma i Wroclaw.


Roksana har spesiell erfaring med arbeidsrett, erstatningsrett, pasientskade, inndrivelse av pengekrav, lønnsgarantiordning, yrkessykdom, yrkesskade. I tillegg har hun bred erfaring med klagesaker overfor NAV og saker for Trygderetten. Som advokatfullmektig bistår hun hovedsakelig klienter med fri rettshjelp. Ta kontakt med Roksana for å høre om din sak kvalifiserer til fri rettshjelp eller dekkes av forsikringen din.


Som polskspråklig jurist har Roksana god erfaring og gode resultater i bistand til polsktalende klienter i Norge eller polsktalende klienter som har et krav mot person eller selskap i Norge.


Roksana får gode tilbakemeldinger fra sine tidligere klienter. Roksana arbeider målrettet og oppnår gode resultater for sine klienter. Ta gjerne kontakt med Roksana i dag på rg@askadvokat.no eller fyll ut kontaktskjema og be om bistand fra Roksana.